Varlık Yönetim Şirketi Kuruluş

23.12.2016 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından...